English  |  Српски   |  Deutsch

Слажете се да једна слика говори као 1000 речи?

Модул за развој запослених Вам помаже да лакше и брже створите јаснију слику стања у сектору људских ресурса.

Чему служи овај модул?

Поједностављено речено, овај део пакета вам омогућава да у сваком тренутку имате јасну слику о запосленима, спроведеним активностима и трошковима и њиховим међусобним односима. Нпр. да приликом писања шестомесечног извештаја за 5 секунди добијете податак о томе који људи из сектора продаје су присуствовали неком семинару и колико је по човеку коштала организација (пут, смештај, обука..). Или да за 5 секунди прегледате резултате свих анкета о квалитету семинара у јануару, одштампате одговарајуће графиконе итд.

Ово је практично постигнуто логичким повезивањем запослених са активностима у којима учествују и трошковима тих активности.

Због тога једноставније и много ефикасније можете да:

  1. Пратите развој ваших запослених.
  2. Планирате активности и трошкове сектора људских ресурса.

Ево кратког описа појединих страница овог модула:

Запослени


Страница „Запослени“ служи за детаљан преглед запослених лица и покретање неких операција над њиховим подацима.

Примери: убацивање запослених и одређену активност (нпр. активност обуке), слање циркуларних обавештења путем електронске поште, приказ профила запосленог итд. По потреби се поједини запослени логички повезују са конкретним активностима, нпр. 10 запослених се „убаци“ у неку активност обуке.

Изнад табеле која приказује запослене се налазе филтери којима можемо издвојити неки њихов подскуп. Нпр. приказати само оне запослене који су у првих 6 месеци ове године били на екстерној обуци а долазе из одређење организационе јединице и тренутно су на некој одређеној позицији.

Активности


Страница „Активности“ служи за евидентирање и праћење појединих активности сектора за људске ресурсе као што су: обуке (интерне и екстерне), стипендирање запослених, обилазак малопродајних објеката, превоз запослених, њихов смештај итд.

У пракси се показало да употреба модула Активности значајно скраћује време потребно за писање извештаја о раду сектора људских ресурса јер се све евидентиране активности веома брзо извозе у Ексел формат или штампају. Једном извезени подаци у Ексел табелу се једноставно користе за креирање графикона који се касније могу употриебити за нпр. Пауер Поинт (PowerPoint) презентације.

Корисник на овој страници уноси поједине активности и притом за њих дефинише: тип активности (обука, посета...), место и време активности, одговорно лице, кратак опис.

Након уноса тих активности, као и њиховог повезивања са одговарајућим људима и рачунима веома лако се добијају сви потребни извештаји и поређења: трошак активности по запосленом, укупан трошак по запосленом, преглед одређеног типа активности (нпр. обуке) итд.

Трошкови


На страници „Трошкови“ се евидентирају улазни рачуни за које одговара сектор за људске ресурсе. Трошкови се могу логички повезати са конкретним активностима. На тај начин се посредно остварује веза трошкова са запосленима, њиховим секторима, позицијама итд.

Овде се могу уписивати и планирани а још нереализовани трошкови. Тиме се поједностављује њихово планирање. Такође, трошкови се могу груписати по различитим критеријумима (нпр. по издаваоцу рачуна, врсти трошка итд.).

Анкете


На овој страници можете попуњавањем различитих типова анкета (упитника) евидентирати битне информације и касније их по потреби анализирати, представити графички итд. Садржај упитника сами одређујете чиме се постиже потпуно прилагођавање Вашим специфичним потребама.

Један од могућих примера је евидентирање задовољства слушалаца неког семинара. На тај начин можете пратити квалитет екстерних обука и лакше их планирати.

Други пример који се такође често сусреће је евидентирање оцена рада запосленог које даје његов непосредни руководилац. Помоћу тих упитника можете нпр. издвојити најбоље оцењене људе, оне који су предложени за напредовање, додатну обуку итд.

Шта даље?

Ако Вам је потребан читав Омега ХР офис или неки од његових модула пакета биће нам драго да Вам омогућимо да га у потпуности и наравно бесплатно испробате.

Како бесплатно испробати Омега ХР офис пакет?


Контактирајте нас на адресу info@omega.rs или на број телефона 011 30 34 353.

Креираћемо пробне корисничке налоге на Омегином серверу који ће Вам омогућити да у периоду од 30 дана испробате горе наведене могућности. За то време ћемо Вам бити на располагању за сва додатна питања.

Aко мислите да нешто ипак недостаје


Можда Вам се учини да би још нека нова функционалност у Омега ХР офис пакету била потребна да задовољи неку Вашу специфичну потребу. Или сматрате да систем нуди и више од онога што Вам је потребно. У сваком случају нас контактирајте, радо ћемо саслушати Ваше мишљење и вероватно можемо доћи до неког доброг решења.

Цена и начин коришћења

Омега ХР Офис пакет као и све његове компоненте (модули за регрутацију, анкетирање, праћење развоја запослених) се изнајмљује на 12 месеци. У том периоду Омега предузима све неопходне радње како бисте могли користити апликације без икаквих додатних трошкова или активности (нпр. без потребе за ангажовањем Вашег ИТ сектора и сл.). На располагању Вам је следеће:

Вредност изнајмљивања зависи од више фактора, нпр. да ли користите све или само модуле из пакета, да ли желите додатна прилагођавања и сл. Због тога Вам званичну понуду можемо дати након прецизног договора око свих елемената који на њу утичу.

Бесплатно испробајте
Омега ХР офис

Контактирајте нас на адресу info@omega.rs или на број телефона
011 30 34 353.

Креираћемо пробне корисничке налоге на Омегином серверу који ће Вам омогућити да у периоду од 30 дана испробате горе наведене могућности. За то време ћемо Вам бити на располагању за сва додатна питања.